مقاله مبانی فقهی جراحی بکارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۳۵۹ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: مبانی فقهی جراحی بکارت
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عمل جراحی بکارت
مقاله فقه
مقاله ازاله بکارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: زرگوش نسب عبدالجبار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محافظت از پرده بکارت ارتباط وثیق به احکام شرعی دارد، شریعت بر محافظت از ناموس و فضیلت و عفت و طهارت تاکید نموده و در فقه مجازات و ضمانی بر عهده ازاله کننده آن قرار داده است. این مطالعه با هدف، مرور منابع فقهی ترمیم بکارت انجام شد. این پژوهش مبتنی بر رویکرد نظری بود و با مطالعه اسناد موجود در این زمینه و جستجوهای انجام گرفته از منابع اطلاعاتی بر روی واژه های پرده بکارت و ترمیم بکارت در فقه صورت گرفت. جایز بودن ترمیم بکارت در صورتی که تجاوز به عنف و اکراه سبب ازاله پرده بکارت باشد و یا در اثر به زمین خوردن دختر، تصادف و پرش و در صورتی که سبب از بین رفتن پرده بکارت وطئ بر اساس ازدواج باشد ترمیم حرام است، خواه بیوه و مطلقه باشد یا نباشد و در صورتی که سبب ازاله بکارت مرتکب شدن به زنا با رضایت باشد و مشهور به زنا نیز باشد ترمیم حرام است و اگر مشهور به زنا نباشد و توبه نکرده باشد ترمیم جایز نیست، اما اگر توبه کرده باشد، دو احتمال در آن وجود دارد و با توجه به این که مفسده فریب دادن شوهر در هر حال باقی است، لذا احتمال جایز نبودن ترمیم قوی تر است. با توجه به اهمیت موضوع، رجوع به منابع فقهی در اقدام بر جراحی ترمیمی بکارت الزامی است.