مقاله مبانی رای اصراری حقوقی ۱۶ – ۲۰/۱۱/۸۸ در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۸ – بهار ۱۳۸۹ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۶۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: مبانی رای اصراری حقوقی ۱۶ – ۲۰/۱۱/۸۸ در فسخ نکاح به سبب تخلف از وصف ضمنی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نکاح
مقاله فسخ
مقاله عیب
مقاله تخلف از شرط ضمنی
مقاله تدلیس
مقاله فوریت فسخ
مقاله فرض علم به قانون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درویش بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زوج دعوایی به خواسته فسخ نکاح علیه زوجه طرح و مستند خود را نظریات پزشک درباره معایب جسمی زوجه قرار داده است. پزشکی قانونی امکان معاشرت در وضعیتی خاص در آینده را به شرط آموزش و تکرار، و نیز امکان باروری در آینده را تنها از طریق رحم اجاره ای گواهی نموده است. دادگاه تجدیدنظر به این استدلال که مورد هیچ یک از موارد خیار عیب (ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی) و خیار تخلف از شرط (ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی) و خیار تدلیس نیست، حکم به رد دعوای فسخ صادر نموده و بر این معنا در قبال شعبه دیوان عالی کشور – که معتقد به وجود حق فسخ بوده – اصرار ورزیده است. از این رو، قضیه در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان مرقوم طرح گشته و این هیات طی رای اصراری شماره ۱۶ مورخ ۲۰/۱۱/۸۸ (با شماره ردیف ۱۲/۸۸) مورد را از مصادیق فسخ به موجب تخلف از وصف ضمنی سلامت موضوع ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی شمرده است. این مقاله در صدد تشریح مبانی این رای اصراری در فقه، قانون و اصول حقوقی است.