مقاله مبانی دندانپزشکی از دیدگاه رازی، اهوازی و ابن سینا و مقایسه آن با دانش نوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۱۹۲ تا ۱۹۷ منتشر شده است.
نام: مبانی دندانپزشکی از دیدگاه رازی، اهوازی و ابن سینا و مقایسه آن با دانش نوین
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندانپزشکی قدیم
مقاله رازی
مقاله علی بن عباس اهوازی
مقاله ابن سینا
مقاله طب قدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: گلدانی مقدم محجوبه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدمحمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طب قدیم ایران-قبل و بعد از اسلام-یکی از غنی ترین مکاتب طبی در هر مقطع زمانی بشمار می رفته و مورخین مشهوری همچون صاعد اندلسی (۴۶۲-۴۲۰ ه.ق) بر این امر تاکید داشته اند. یکی از رشته های مهم مرتبط با پزشکی، دانش نظری و عملی دندانپزشکی بوده که مورد توجه و علاقه اطبای قدیم قرار داشته است. این مطالعه با هدف ارزیابی دیدگاه اطبای برجسته و پیشکسوت ایران قدیم در ارتباط با موضوعات مختلف دندانپزشکی انجام گرفته است.
مواد و روشها: در مطالعه مروری حاضر، نسخه های اصیل و معتبر طب قدیم ایران بویژه سه کتاب الحاوی نوشته محمدبن زکریای رازی (۳۱۳-۲۵۱ ه.ق)، کامل الصناعه نوشته علی بن عباس اهوازی (۳۸۴-۳۱۸ ه.ق) و قانون نوشته ابن سینا (۴۲۸-۳۷۰ ه.ق) که به زبان علمی آن روزگار یعنی زبان عربی نگاشته شده اند، با دقت مورد بررسی قرار گرفته، مطالب مرتبط با دندانپزشکی از آنها استخراج و با منابع نوین دندانپزشکی مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفتند. در همین رابطه از فرهنگ لغات معتبر قدیمی و جدید و منابع متعددی برای فهم درست واژه ها و اصطلاحات قدیم طبی استفاده شد.
یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان می دهند که بسیاری از مطالب مندرج در متون معتبر طب قدیم ایران، مبنای علمی داشته، با جدیدترین منابع و درسنامه های نوین دندانپزشکی منطبق و قابل مقایسه می باشند.
نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه و سایر پژوهش های مشابه آن، می توان ادعا کرد که طب قدیم نه تنها با دانش نوین بیگانه نیست، بلکه زیربنای پزشکی نوین بوده است و چنانچه پژوهش هائی بر روی منابع اصیل و معتبر طب سنتی صورت پذیرد، موضوعات بسیار متنوع و ارزشمندی برای استفاده های آموزشی، پژوهشی و درمانی از آنها استخراج خواهد شد.