مقاله «مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر سیاب» (با تکیه بر شعر انشوده المطر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) از صفحه ۵۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: «مبارزه و پایداری در شعر بدر شاکر سیاب» (با تکیه بر شعر انشوده المطر)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت و ظلم ستیزی
مقاله انشوده المطر
مقاله رمز
مقاله بدر شاکر سیاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسول نیا امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنر بیان افکار و عواطف نه از راه عینی و ملموس، بلکه از طریق اشاره و استفاده از نمادها، برای ایجاد انگیزه و تفکر در ذهن خواننده، در مکتب سمبولیسم مورد توجه است. در بین آثار رمزگرا، آثاری که آیینه دردها می شوند و تصویرگر مظلومیت مردمی اند که قربانی نظام های استبدادی شده اند، ماندگاری خود را در طول دوران ها حفظ کرده اند؛ زیرا به گونه ای زمینه رهایی و رشد و بالندگی را فراهم نموده اند.
بدر شاکر سیاب، شاعر نام آشنای ادبیات معاصر عربی و اهل عراق است که در ابتدا به مکتب رمانتیسم روی آورد؛ اما چندی نگذشت که از رمانتیسم دست کشید و با توجه به شرایط حاکم بر عراق، به سمت رئالیسم و سمبولیسم گرایش نشان داد.آن چه در این نوشتار مورد بررسی قرارگرفته، نگاهی نو به شعر «انشوده المطر» است تا ثابت کند که سیاب در این شعر، از روحیه مقاومت و ظلم ستیزی برخوردار است و با طرح نمادها، نوگرایی در تصاویر، جاندار پنداری و ناسازواری در کلمات، عرق وطن دوستی، دفاع از خاک و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب را در افراد ایجاد می کند.