سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم توکلی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ایران

چکیده:

مایکوتوکسین ها متابولیت های قارچی هستند که هنگامی که بلع، استنشاق یا از طریق پوست جذب می شوند سبب بیماری یا مرگ در انسان یا حیوانات به عنوان مثال پرندگان می شوند بروز مایکوتوکسین ها به عنوان عوامل الوده کننده غذا در مناطق مختلف به ویژه کشورهایتوسعه یافته به دلیل تماس اجتناب ناپذیر جمعیت انسانی به خصوص کودکان به این سموم به عنوان یکی از مسائل مهم بهداشت عمومی مطرح می شوند افلاتوکسین ها گروهی ازمایکوتوکسین ها هستند که می توانند بر سیستم تولید مثل و سیستم ایمنی اثر بگذارند و حتی مانع از فعالیت طبیعی هورمونها شوند همچنین تماس با این سموم در درازمدت سبب بروز سرطانهای مزمن خواهد شد افلاتوکسین M1 نوعی از سموم اشاره شده است که در شیر و فراورده های لبنی شناسایی شده است در صورتی که دام تولید کننده شیر با علوفه الوده به افلاتوکسین B1 تغذیه شوند این سم در بد ن دام تبدیل به افلاتوسیک M1 شده و وارد شیر خواهد شد یک رابطه خطی میان مقدار افلاتوکسین B1 موجود در خوراک مصرف شده توسط حیوان و افلاتوکسین M1 در شیر وجود دارد.