سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد جهانیانبهنمیری – دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدی شریفی سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
مونا شریفی سلطانی – شبکه بهداشت و درمان شهرستان نور ازمایشگاه مواد غذایی

چکیده:

مایکوتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچ ها هستند که در طی چند دهه اخیر کوششهای زیادی جهت مطالعه منشا طبیعی انتشار و خطرات احتمالی این سموم قارچی د رموادغذایی و خوراک دام شده است با پیشرفت روشهای حساس تشخیص و تجزیه این سموم وجود این ترکیبات تقریبا درتمام غذاهای انسان و دام اشکار شده و این امر موجب ایجاد نگرانیهایی درباره سالم بودن موادغذایی که ما همه روزه مصرف می کنیم گشته است تشکیل مایکوتوکسین ها مشکل جهانی محسوب می شود و طبق اماری که سازمان جهانی کشاورزی و غذا ارائه داده است هرساله تقریبا ۲۵ درصد دانه های زراعی تولیدی جهان الوده به مایکوتوکسین می باشد و طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی مایکوتوکسین ها به ویژه افلاتوکسین ها یکی از عوامل موثر در بروز بیماریهای ناشی از غذا می باشند که در نوع خود قابل توجه است و همچنین دریافت مجوزهای بین المللی جهت صادرات غذا ها بین کشورها بسیار مهم می باشد.