سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ابهری سه گنبد – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
علی فخری – دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر – دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
خدیجه دلفان – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
غلامرضا قایدی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی

چکیده:

مایکوباکتریوزیس ماهیان که توبرکلوزیس ماهی نیز نامیده می شود یکی از بیماری های مزمن پیشرونده است که توسط چندین گونه از باکتری های جنسMycobacterium ایجاد می شود. گونه های مایکوبا کتریوم می توانند سبب بیماری های جدی در اکثر مهره داران مثل انسان ، دام و ماهی شوند . با اینکه این بیماری در آبزی پروری وپرورش ماهیان آکواریومی به خوبی توصیف شده است اما اطلاعات زیادی درمورد اثرات این بیماری در محیط های طبیعی وجود ندارد . در این مقاله به بیم اری زایی اختصاصی این بیماری در ماهیان دریایی، پراکنش این بیماری، انتقال و پاسخ های میزبان به این بیماری پرداخته شده است