مقاله مایکوزیس فونگوئیدس: اپیدمیولوژی در اصفهان، ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۳۰۱ تا ۲۳۰۸ منتشر شده است.
نام: مایکوزیس فونگوئیدس: اپیدمیولوژی در اصفهان، ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مایکوزیس فونگوئیدس
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله مشخصات کلینیکی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی نایینی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان جمشید
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مایکوزیس فونگوئیدس از رایج ترین و بی دردترین انواع بیماری لنفوم پوستی از نوع T-cell است که اغلب در بیماران مسن گزارش می شود. این مقاله با هدف تعیین مشخصات اپیدمیولوژیک و مشخصات بیماران مبتلا به مایکوزیس فونگوئیدس در اصفهان انجام شد.
روش ها: این مطالعه گذشته نگر در کلینیک مایکوزیس فونگوئیدس بیمارستان الزهرای (س)، که مرکز اصلی معالجه و سنجش کلینیکوپاتولوژیک بیماران مبتلا به مایکوزیس فونگوئیدس در اصفهان می باشد، انجام شد.
یافته ها: در طول مدت ۳ سال، از ۲۵ بیمار ارجاع داده شده، ۱۸ بیمار مبتلا به بیماری مایکوزیس فونگوئیدس شناخته شدند که از این تعداد، ۷ مورد (۳۸٫۹ درصد) مرد و ۱۱مورد (۶۱٫۱ درصد) زن بودند (نسبت مرد به زن ۱ به ۱٫۵۷). میانگین سنی بیماران ۴۱٫۰۶ سال بود. ۸۸٫۹ درصد از بیماران در مرحله IA و IB بیماری بودند.
بحث: در این مطالعه، اکثر بیماران در مراحل اولیه بیماری مشاهده شدند که به دیگر مطالعات شباهت داشت، در حالی که نسبت مرد به زن در این مطالعه نسبت به مطالعات دیگر متفاوت بود.