سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمود سینایی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد چابهار
کاظم درویش بسطامی – موسسه ملی اقیانوس شناسی تهران

چکیده:

هیدروکربنهای آروماتیک چندحلقه ای PAHS یکی از مهمترین الاینده ها میتوانند اثرات فیزیولوژیک متعددی برروی آبزیان برجای گذارند دراین مطالعه نمونه برداری درتابستان ۱۳۹۰ و از رسوبات و بافت کبد ماهی گل خورک mudskipper:periophthalmusdussemerie( ازپنج ایستگاه درسواحل شمال غرب خلیج فارس سواحل خوزستان صورت پذیرفت میزان غلظت PAHS توسط دستگاه HPLC انالیز گردید میزان غلظت کل PAHS درنمونه های رسوبیین ۱۱۳/۵۰dwng g-1 -3384/34 و دربافت کبد بین ۴۶/۶۴-۳/۹۹ng g-1dw بود بیشترین میزان آلودگی درایستگاه جعفری و کمترین میزان درایستگاه بحرکان مشخص گردید الگوی پراکنش ترکیبات PAHS بیانگر غالبیت ترکیبات با وزن مولکولی کم دربافت کبد و رسوبات بود همچنین رابطه معنی داری قوی بین میزان آلاینده دربافت کبد و رسوبات بافت شد نتایج این بررسی نشان میدهد که ماهی گل خورک dussumerie میتواند گونه مناسبی دراستفاده به عنوان شاخص زیستی و انتقال دهنده زیستی آلاینده ها به ویژه PAHS باشد.