سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا گلچین منشادی – گروه آموزشی بهداشت و بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزا
حسین نغمه سنج – دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
علی زارع نژاد – دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلا
مهدی مردخوشنود – دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی ، دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

در این بررسی به منظور شناسایی فون ماهیان دریاچه پریشان در سال ۸۷ نمونه گیری در چهار فصل انجام گرفت. ماهیان بوسیله تور ثابت صید گردیده و به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد کازرون منتقل شدند . در مرحله بعد ماهی ها شناسائی شده و سپس عملیات بیومتری بر روی ماهیان انجام گرفت. نتایج بدست آمده در این بررسی نشان داد که درحال حاضر ۱۰ نوع ماهی در دریاچه پریشان صید گردید که با توجه به میزان فراوانی به ترتیب عبارتند از ماهی دشت ارژنی Capoeta barroisi persica 25/3 درصد)، ماهی برگ بیدی Chalcalburnus sellal 17/9 درصد)،حمری Barbus luteus16/04 درصد) ، کپور معمولی Cyprinus carpio (Common carp)14/19 درصد)، ماهی لجن خوار Garra rufa obtus14/19 درصد)، ماهی کاراس Carassius carassius8/64 درصد) ، کپور آئینه ای Cyprinus carpio (Mirror carp3/7 درصد)، مارماهی mastacembelus Mastacebelus 1/23 درصد) ، ماهی دبرک Liza abu0/61 درصد) و ماهی شیربت Barbus grypus0/61 درصد) است