سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سیدرضا سلامی – دانشگاه علامه طباطبائی تهران
علی صفاری دربرزی –
مرتضی خانی –
هادی خاکی اردکانی – دانشگاه یزد دانشکده مدیریت

چکیده:

تحقق اقتصاد دانش با رویکردی جهانی نیازمند پیدایش نضج و برقراری تعاملات پویا میان نظامهای ملی علم فناوری نوآوری و کارافرینی درکشور است که نظام ملی نواوری ازجایگاه ویژه ای دراین میان و درراستای دستیابی به توسعه و اقتصادمبتنی بردانش برخوردار است نظام ملی نواوری الگویی تحلیلی است که نشان میدهد چگونه دریک نظام اقتصادی علوم و فنون پیشرفت می کنند درعمل به کارگرفته می شوند الگوی تحلیلی ترسیم شده دراین پژوهش چارچوبی مناسب را برای طراحی سیاست های علوم و تکنولوژی دریک کشور و نیز تحلیل عملکرد این سیاست ها فراهم می کند مقاله حاضر نیز برروی همین مفهوم برکشور ایران تمرکز نموده و تلاش دارد با تکیه برتجارب کشور کره جنوبی راهکارهای پیشنهادی را برای اصلاح آن ارایه کند.