سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا زراسوندی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
هوشنگ پورکاسب – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
عباس چرچی – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
نازنین ظاهری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده:

کانسار باریت فرسش از نظر ساختاری در زون دگرگونی، ماگمایی سنندج- سیرجان و از نظر جغرافیایی در جنوب خاوری ورقه الیگودرز، استان لرستان واقع شده است. بررسی های پتروگرافی و مطالعات حرارت سنجی انجام گرفته بروی میانبارهای دوفازی مایع- گاز (L+V) به فرم بیضوی یا نامنظم با اندازه ۵ تا ۱۰ میکرون انجام شد. پس از انجام گرمایش، همگی این میانبارهای سیال به فاز مایع همگن شدند. کاهش دمای همگن شدگی از ۲۰۰ به ۱۲۵ درجه سانتی گراد، افزایش چگالی از ۰/۹ تا ۱/۱ و شوری کم متوسط ۴ تا ۲۱ درصد وزنی NaCl در این میانبارهای سیال نشان دهنده کانی زایی باریت از شورابه های بین حوضه ای با شوری کم تا متوسط است، که در اثر چرخش آب های جوی، دما و شوری این سیالات، در طی کانه زایی باریت پایین آمده است.