سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

راضیه محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در حدود ۲۳۰ کیلومتری جنوب غرب تهران و در شمال – شمال شرق دلیجان واقع شده است این منطقه بخشی از پهنه ایران مرکزی و کمربند ماگمایی ارومیه – دختر به شمار می رود در نواحی کوه هندا و راونج گنبدهای آتشفشانی – نیمه آتشفشانی رخنمون یافته اند ماگمای تشکیل دهنده گنبد اطراف راونج مارن های ماسه ایی سازند قم و سنگهای آتشفشانی میوسن را تحتتاثیر قرار دادهگنبد کوه هندا رسوبات سازند قرمز فوقانی را قطع و تا حدودی نیز دگرگون نموده است ماهیت سنگ نگاری حاکی از ترکیب ریولیت تا داسیت برای این گنبدها است این سنگهای اتشفشانی عمدتا متعلق به سری ماگمایی ساب آلکالن و کالکوآلکالن می باشند با توجه به حجم و شکل توده می توان ساخت گنبدی را برای آن متصور شد و ساخت آنها رادر نتیجه نفوذ و جای گیری ماگمایی با گرانروی بسیار بالا دانست