سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزانه ارژنگ نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس مرادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

استراتو ولکان شاه خیرالله در ۱۷۱ کیلومتری جنوب غرب استانکرمان و ۱۱ کیلومتری غرب معدن مس سرچشمه در استان کرمان واقع شده است. این منطقه بخشی از پهنهی ایران مرکزی و کمربند ماگمائی ارومیه دختر به شمار می رود .در مرکز کالدایآتشفشانی شاه خیرالله سوزن آتشفشانی واضحی رخنمونیافته است . ماهیت سنگ نگاری ،حاکی از ترکیب داسیتی برای آن دارد این سنگ های آتشفشانی غالباً متعلق به سری ماگمایی کالکوآلکالین هستند با توجه به حجم و شکل توده و خطوراره های ناشیاز فشارش و نسبت ارتفاع به قطر آن می توان ساخت سوزنی برای آن متصور شد و ساخت آن را نتیجه نفوذ و جایگیری ماگمائییبا گرانروی بسیار بالادانست.لازم به ذکر است این سوزن تیپیک ترین وبلندترین سوزن آتشفشانی استان کرمان و به جرأت می توان گفت ایران است