سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه صفایی بازارجمعه – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی
محمدعلی قربانی – استادیار دانشگاه

چکیده:

حقوق شهروندی از مباحث بسیار مهم حقوق معاصر می باشد اما با توجه به مفهوم واژه شهروند و اصطلاح حقوق شهروندی و ماهیت آن، به نظرمی رسد بحث و بررسی در اینباره می تواند راهگشای بسیاری از مسائل از جمله تبیین صحیح حقوق شهروندی که منجر به برقراری بهتر امنیت فردی و اجتماعی میباشد گردد . نگارنده در صدد است با روش مطالعاتی و سیر تحقیقاتی خویش به بررسی حقوق شهروندی و مقایسه تطبیقی آن با حقوق بشر و همچنین پیشینه تاریخی اش در کشورمان بپردازد و نشان دهد تحقق حقوق شهروندی واقعی ،مستلزم رعایت قوانین و مقررات توسط آحاد شهروندان و نیز مسئولین بصورت متقابل باشد