مقاله ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۴۱ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهم
مقاله رهن
مقاله وثیقه
مقاله ماده ۱۰ قانون مدنی
مقاله بورس و فرابورس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان هزاوه حامده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دنیای امروز اموال اعتباری مانند اوراق بهادار به عنوان دارایی های نوین، بخش مهمی از سرمایه اشخاص محسوب می شوند و در کنار سایر انتفاعاتی که از این اموال می شود، امکان وثیقه گذاردن آنها اهمیت ویژه ای دارد. امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی، امکان وثیقه سهام مورد شناسایی قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران بر اساس ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است»، ضمن اینکه مطابق ماده ۷۷۲ مال مرهون باید به قبض داده شود. این دو ماده تردیدهایی را بر سر راه رهن سهام شرکت های سهامی به وجود آورده است. این پژوهش در پی آن است که ماهیت حقوقی توثیق سهام شرکت های سهامی و مقررات و آثار حاکم بر آن را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که حتی اگر ماهیت حقوقی توثیق سهم را نتوان در قالب عقد رهن توصیف نمود، اصل آزادی قراردادی که در ماده ۱۰ قانون مدنی تبلور یافته، جایگاه مناسبی برای توثیق سهم محسوب شده و تقریبا تمامی قواعد حاکم بر رهن را به عاریت می گیرد.