مقاله ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در حکومت اسلامی از صفحه ۸۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ماهیت و حکم «شرکت در انتخابات» از منظر فقه سیاسی اسلام
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخابات
مقاله حکومت اسلامی
مقاله فقه سیاسی
مقاله واجب عینی
مقاله حفظ نظام
مقاله واجبات نظامیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملک افضلی اردکانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوق های رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است.
از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مساله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط به نحو وجوب عینی شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر بر و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.