مقاله ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در دانش حقوق مدنی از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ماهیت و آثار «خسارت تنبیهی» در حقوق کامن لا (با مطالعه تطبیقی)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسارت تنبیهی
مقاله بازدارندگی
مقاله شبه جرم
مقاله سوءنیت
مقاله تقصیر عمدی
مقاله کامن لا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی فارسانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: موسی پور میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«خسارت تنبیهی»، نوعی از خسارات است که خوانده به خاطر رفتار توام با تجری و سوءنیتی که در ایراد خسارت داشته، باید به خواهان بپردازد. خاستگاه این نهاد حقوقی، در حقوق کامن لا و به ویژه در کشور انگلستان است، اما به سرعت، در سایر کشورها نیز گسترش یافت و اهدافی، نظیر بازدارندگی افراد جامعه از ایراد زیان عمدی را دارد. به سبب انتقادات وارده، مبنی بر ایجاد اختلاط بین وظائف حقوق جزا و حقوق مدنی، در بعضی کشورها محدودیت هایی در اعمال آن بوجود آمده است. خسارت تنبیهی، یک ضمانت اجرای مدنی قوی است و نمی تواند مجازات به معنای اخص آن باشد، البته این ضمانت اجرا، مخصوص بحث مسوولیت مدنی خارج از قرارداد نیست، بلکه در حقوق قراردادها هم قابلیت اعمال دارد. میزان خسارت تنبیهی، با توجه به اوضاع و احوال پرونده توسط دادگاه مشخص میشود، اما گاهی بعضی قوانین اختیارات دادگاه را در تعیین میزان آن محدود ساخته اند. در خصوص قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی، اختلاف نظر و اختلاف رویه وجود دارد، ولی باید توجه داشت که بیمه کردن این نوع خسارت تا حدودی با اهداف آن مباینت دارد.