مقاله ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی) از صفحه ۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ماهیت نفس ارسطویی از دید افلوطین (در کتاب اثولوجیا)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفس
مقاله تمام و کمال (انتلخیا)
مقاله صورت طبیعی و صناعی
مقاله تمام طبیعی مفعول
مقاله تمام فاعل
مقاله جسم آلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی حسین آبادی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به بررسی تعریف مشهور ارسطویی نفس از نگاه کتاب اثولوجیا پرداخته شده است.
افلوطین خود در کتاب تاسوعات در جانب وجه سلبی علم النفس خویش و در دفاع از موضع افلاطونی خود درباره ذات و ماهیت مجرد و روحانی نفس، آراء رواقیان و اپیکوریان را که قائل به مادیت و جسمانیت نفس بوده و همچنین اقوال فیثاغوریان و ارسطو را که به نوعی نفس را مرتبط و متصل با جسم و بدن می دانند ابطال می نماید. در کتاب اثولوجیا اما بر خلاف تاسوعات، مولف تا آن جا که می توانسته سعی در تصحیح مذهب ارسطویی درباره نفس و عرضه تفسیری مقبول و معقول از تعریف نفس ارسطو داشته است و انتقادات وارد برتعریف ارسطویی در تاسوعات را مرتبط با تفسیر مادی گرایانه از ارسطو دانسته و حال آن که به زعم صاحب اثولوجیا و با تفسیر صحیح کلام ارسطو این مناقشات برکلام او وارد نمی آید.