مقاله ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات حقوق تطبیقی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: ماهیت حقوقی سهام پذیرفته شده در بورس
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سهام
مقاله اوراق بهادار
مقاله بورس
مقاله حق عینی
مقاله تعهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غمامی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سهم موضوع حقوق اموال است یا تعهدات؟ آیا انتقال آن از مصادیق انتقال اعیان است یا تعهدات؟ حقوقدانان ایرانی پاسخ های متفاوتی به این سوالات داده اند. مقاله حاضر با بررسی مفهوم ورقه بهادار و مصادیق آن، همچنین مطالعه نظرات حقوقدانان در ایران و تئوری های ارائه شده در حقوق آلمان و اتریش در زمینه ماهیت نقل و انتقال سهام به اثبات این امر می پردازد که سهام پذیرفته شده در بورس در زمره اعیانند. سهم که زائیده حقوق قراردادهاست و در ابتدا یک حق ناشی از قرارداد و تعهد تلقی می شود، پس از ایجاد با انعکاس حقوق آن در ورقه بهادار به یک دارایی عینی تبدیل شود. به عبارتی همانگونه که شرکت پس از تشکیل، دارای شخصیت حقوقی جدای از کسانی می شود که آن را به وجود آورده اند، سهم نیز مفهوم حقوقی است که به اعتبار مفهوم شرکت ایجاد می شود و پس از ایجاد از قرارداد منشاء شکل گیری خود متمایز می شود.