سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی بخشنده – دانشجوئی گروه مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه پیام نور (مرکزی تهران)
اشکان سامی – استادیار دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه
احمد فراهی – استاد یار دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات – دانشگاه پ

چکیده:

معماری سرویس گرا طرحی جدید برای ساخت نرم افزار بر اساس ترکیبی از اجزا یاسرویس ها ارائه داده و انقلابی جدید در عرصه مهندسی نرم افزار را با امان سازی استفاده مجدد از سرویس ها بواسطه ارتباط شل و غیر منجسم , فراهم نموده است .استاندارد BPEL راه را برای ترکیب ویپگی های عملیاتی سرویس ها همواره کرده ولی به ویپگی های غیر علمیاتی (NFP) آنها نمی پردازد . از مهمترین NFP ها , کارایی یا زمان سرویس می باشد. در این مقاله ضمن بررسی استانداردBPEL و انواعفعالیت های مهم مطرح در آن , مدل فعالیت ها با استفاده از شبکه پتری ارائه شه است.در ادمه مختصری در خصوص نظریه صف و مدل مارکف توضیح داده شده و ۴ نوع فرآیند اصلی توالی , توازی , شرطی و حلقه با استفاده از صف M/M/1 مدل شده است. در نهایت برای نمونه ای از فرایند BPEL ، متوسط زمان فرایند محاسبه شده است.دستیابی به تخمین زمان فرایند سرویس ترکیبی ، ضمن ایجاد اطمینان برای فراهم کنندگان سرویس ، انتخاب مناسب برا برای درخواست کنندگان سرویس به همراه خواهد داشت.در این مقاله تلاش شده تا پیوندی میان فرایند BPEL ، شبکه بتری و مدل مارکفی صف ارائه گردد.