سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه یوسفی سیاهگورابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اکبر سیف کردی – مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

سبزیجات برگی از جمله مهمترین محصولات باغی هستند که نقش مهمی در تامین نیاز غذایی و سلامت انسان بازی می کنند این گروه ا زمحصولاتبه دلیل داشتن رطوبت زیاد فساد پذیر هستند و در دوره پس از برداشت بخش عمده ای از انها از بین می رود کاهش و به حداقل رساندن ضایعات می تواند بر ماندگاری محصول تاثیر بگذارد تکنولوژی پس از برداشت نه تنها ضایعات را به حداقل می رساند بلکه کیفیت آنها را نیز در طی حمل و نقل جابجایی انبارداری وتوزیع حفظ خواهد کرد مدیریت تغذیه افات و بیماریهای گیاهی در دوره قبل از برداشت تکنولوژی صحیح برداشت تیمارهای غیرشیمیایی و استفاده از ترکیبات طبیعی برای کنترل ضایعات، عملیات پیش سرمادهی سیستمهای بسته بندی جدید انبار داری صحیح شامل کلیه عملیات در طی انبارداری و در انتها حمل و نقل صحیح و حتی شرایط سردخانه فروشنده از مهمترین راهکارهایی هستند که می توانند میزان ضایعات را به حداقل برسانند. حداقل شدن میزان ضایعات افزایش ماندگاری محصول رادر پی دارد مرحله نهایی در هر محصول اعم از هنری و صنعتی مبحث ارائه و بسته بندی است روشهای بسته بندی سبزیجات برگی به چند دسته تقسیم می شوند بسته بنید در خلا، بسته بندی به روش اسپتیک بسته بندی با اتمسفر کنترل شده بسته بندی به روش اتمسفر تغییر یافته.