سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد آکوچکیان – مدیریت عالی کسب و کار (MBA) در فناوری اطلاعات و مدیریت استراتژیک، کارآفرین

چکیده:

زمانی که از مفهوم دیپلوماسی عمومی سخن به میان می آید، دو اشتباه همیشگی در تفکرات راهبردی مدیریت کلان دیپلوماسی کشور رخ می نماید. اول اینکه این یک فرایند صرفا رو به خارج کشور است و دوم اینکه تمام این فرآیند باید الزاما در قالب ساختار دیپلوماتیک کشور انجام شود. در عین حال دستگاه دیپلوماسی کشور نمی داند در رویکرد کلان خود چه چیزی را باید صادر کند. از سوی دیگر مدیریت آموزشی کشور در قسمتهای مختلف بدون آنکه ماموریت راهبردی کلان خود را بشناسند درگیر اصلاحات بی نتیجه از درون یک ساختار معیوب است. در این نوشتار به بررسی ارتباط راهبردی دیپلوماسی عمومی و ماموریت کلان برنامه آموزشی کشور در قالب چشم انداز بیست ساله خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد یک تغییر نگرش نه چندان پیچیده در مفهوم ماموریت برنامه های آموزشی کشور چه تاثیرات شگرفی به خصوص در عرصه دیپلوماسی خواهد داشت. همچنین به اختصار نشان خواهیم داد که در این گذار موضوع فرهنگ عمومی جامعه، جهانی سازی، اقتصاد ملی و کارآفرینی چگونه قابل استحصال است. در پایان به این واقعیت تلخ دست خواهیم یافت که موافقان و مخالفان برنامه های دیپلوماسی عمومی و نظام آموزشی کشور، هیچکدام درک صحیحی از ماموریت خویش ندارند.