سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داوود دوامی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
بحجت عباسی – کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه پیام نور واحد همدان
کفسان منصوری – کارشناس حسابداری موسسه آموزش عالی علی الوند همدان

چکیده:

شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری، مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است، با گسترش جوامع بشری به شکل امروزی، نقش و مسئولیت دولت در هدایت و کنترل جوامع بیشتر آشکار گردیده است. مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد اصلی دولت ها، در تمام کشورهای جهان از جایگاه ویژه و اهمیت والایی برخوردار است. به طوری که هر کشوری برای ساختن زندگی بهتر شهروندان خویش و تنظیم بازار سرمایه خود، سعی در گرفتن مالیات به مطلوب ترین شکل ممکن از مردم دارد. هدف از این پژوهش بررسی نقش مالیات در تنظیم بازار سرمایه و رشد اقتصادی یک کشور می باشد. روش بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که میزان درصد مالیات بر بازار سرمایه می تواند نحوه سرمایه گذاری را تغییر دهد. همچنین با توجه به تفاوت بین صاحبان اوراق قرضه و صاحبان سهام از نظر ریسک، درآمد و اعمال کنترل بر شرکت، نحوه ی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن مقتضیات زمان تغییر خواهد نمد.