سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیدعلی پایتختی اسکویی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
لاله طبقچی اکبری –

چکیده:

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی متضمن استفاده صحیح وکارا ازمنابع است دراین رهگذر تحقق هدف افزایش رفاه اجتماعی بدون پرداختن به فرایند توسعه پایدار امکان پذیرنخواهد بود ویکی از مهمترین چالشهای فراروی دولت ها بحرانهای زیست محیطی است لذا دولت ها می کوشند تا با اتخاذ سیاست ها و برنامهای مختلف برمشکلات زیست محیطی فائق ایند و استفاده ازمالیت های زیست محیطی یک روش نوین جهت رسیدن به هدف فوق خواهد بود دراین مقاله مالیات های زیست محیطی به لحاظ ابعاد نظری و تئوریکی مورد بررسی قرارمیگیرد و سپس آثار ناشی از آن تحلیل خواهد شد.