سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا جمشیدی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
رضا بهرمن – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته و عضو انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسل
نسرین یونسی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته و عضو انجمن علمی حسابداری دانشگاه آزاد اسل
حسنیه جمشیدی – دانشجوی کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی موسسه آموزش عالی باختر ایل

چکیده:

مالیاتها به عنوان یک منبع درآمد قابل اطمینان، همواره مورد توجه بوده است. اما از آنجا که این ابزار پر اهمیت اختلالاتی را در اقتصاد ایجاد می کند، اقتصاددانان به فکر افتادند که پایه های مالیاتی جدیدی را معرفی کنند کهاز چنین ویژگی « مالیاتهای سبز » ، کمترین عدم کارآیی را در سیستم اقتصادی ایجاد کند، در بین انواع مالیاتها برخوردار است. مالیات سبز بر پایه هزینه اعمال می شود. از این رو گستردگی زیادی داشته و درآمد مناسبی را بههمراه دارد، به همین جهت می تواند جانشین سایر پایه های مالیاتی شود . این نکته از یک سو؛ اثر اختلال زایی مالیاتهای دیگر را کاهش داده و از سوی دیگر ، برای جامعه به دلیل کاهش آلودگی فواید زیادی دارد.مالیات های زیست محیطی یا مالیات های سبز یکی از ابزارهای اقتصادی قدیمی در حفظ محیط زیست است که سالیان طولانی در کشورهای مختلف از آن استفاده شده است.استفاده از این ابزار در مواردی که علم اقتصادمحیط زیست پیشنهاد می کند بسیار لازم و ضروری است و مانع انتشار آلاینده های بیش از حد بهینه اجتماعی می شود. فعلاً در ایران سیستم جریمه وجود دارد که با مالیات بسیار متفاوت است، اما می توان با فراهم کردن بستر حقوقی و انجام تحقیقات علمی اقتصادی به شکلی علمی مقدار مالیات های سبز را تعیین کرد.استفاده از مالیاتهای زیست محیطی روشی نوین برای تخصیص بهینه منابع در راستای افزایش رفاه اجتماعی است. در این مطالعه مالیاتهای زیست محیطی به لحاظ ابعاد نظری و تئوریکی مورد بررسی قرار گرفته، مزایا و معایب آنتحلیل می گردد.