سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدجواد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله امل

چکیده:

امروزه بدلیل افزایش زندگی ماشینی و تغییر در الگوهای تغذیه ای و روش زندگی باعث گسترش بیماریهای قلبی و عروقی گشته است با توجه به اینکه در سالهای اخیر ارتباط بین مصرف چربی و بیماریهای قلبی و عروقی پذیرفته شده است لذا کاهش میزان چربی های با منشا حیوانی در رژیم های غذایی توسط متخصصین پیشنهاد شده است با توجه به اینکه چربی به عنوان یکی از اجزا غذایی در ایجاد طعم بافت ظاهر و مدت ماندگاری فراورده های غذایی سهیم است باید بنحوی اثرات ناشی از فقدان آن در فراورده غذایی جبران گردد که بدین منظور از جایگزین های چربی استفاده می کنند جایگزین های چربی دارای منشا پروتئینی کربوهیدراتی و چربی هستند مالتودکسترینها بعنوان فراورده هیدرولیز نشاسته نیز می توانند بعنوان یک جایگزین چربی با منشا کربوهیدراتی بعنوان یک bulking agent در فراورده غذایی نقش چربیها را بازی کنند و احساس دهانی خوبی رادر مصرف کننده ایجاد نمایند.