مقاله مالاریا در ایران عصر قاجار؛ از دیدگاه سیاحان اروپایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاریخ پزشکی از صفحه ۳۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: مالاریا در ایران عصر قاجار؛ از دیدگاه سیاحان اروپایی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالاریا
مقاله قاجار
مقاله سفرنامه
مقاله درمان
مقاله سیاح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بشیری عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دوره قاجار به ویژه دوران سلطنت ناصرالدین شاه در تاریخ تحولات پزشکی ایران اهمیت زیادی دارد زیرا در این دوره طب نوین به تدریج جایگزین طب جالینوسی می شود. مالاریا از جمله مهمترین بیماری های شایع در ایران دوره قاجار بود و تلفات بسیاری نیز به بار می آورد. در این مقاله جنبه های گوناگون این بیماری از دیدگاه تعدادی از سیاحان که برخی از آن ها پزشک نیز بودند بررسی شده است.
نتایج تحقیق حاکی از توجه این سیاحان به روش های درمانی طب جدید در مقابل روش های درمانی طب سنتی ایرانی است.