سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی مشهدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی قاسم نژاددشتکی – موسسه آموزش عالی خراسان مشهد
جمال قبادی دیزج یکان –

چکیده:

امروزه با افزایش رشد جمعیت پرورش طیور جایگاه مهمی پیدا کرده است که یکی از این راهکارها برای پرورش طیور استفاده از ماشین جوجه کشی می باشد امروزه یکی ازروشهای نوین درصنعت جوجه کشی مصنوعی استفاده ازماشین جوجه کشی که بطور هوشمند عمل می کند که این سیستم میتواند منطق فازی باشد دراین مقاله قصد داریم با استفاده ازمنطق فازی سه پارامتر درجه حرارت رطوبت و اکسیژن که درروند جوجه کشی نقش موثری را دارند درماشین جوجه کشی بررسی کنیم همچنیندراین مقاله سعی شده تا به بیشترین راندمان ازنظر تعدادجوجه متولد شده نسبت به تخم ها دست یابیم و سیستمی با کنترل دقیق داشته باشیم درانتهابه بررسی میانگین مقدار خطا )Regression این سه پارامتر فازی شده پرداخته ایم