سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خزر فرشباف روحی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
مهسا فرامرزی اصلی – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

ایران دارای غنی ترین هویت معماری مساجد در جهان است. تنوع معماری مساجد هیچ کشوری همانند ایران نیست اما این معماری در مساجد کشور رو به فراموشی است و ایران از نظر تنوع معماری جایگاه خود را در صورت بی توجهی در آینده از دست خواهد. متأسفانه در مساجد امروزی دیگر از ملاک ها و معیارهای معماری اسلامی و از آرایه های اسلامی استفاده نمی شود. در راستای معماری نوین، بناهای مساجد کنونی فضاهای ساده بدون هیچ گونه تزئین هستند که روح اسلامی در آنها بسیار کم رنگ است. اما از آنجا که آغازین آموزه دین اسلام اعتقاد به یگانگی خداوند و جایگیری این اعتقاد در قلب است پس مساجد نقش مؤثری در تذکر وتقرب به سوی خداوند متعال دارند و معماری آن ها نیز در این امر نقش مؤثری دارد. در طراحی مسجد توجه اصلی فقط به زیبایی محض نیست بلکه به موضوع اصالت ومنطق وجودی است که در این راستا می توان به مؤلفه های فرم واندازه، بافت وتزئینات، رابطه فضاها و چیدمان فضایی اشاره کرد. هدف از این مقاله آشنایی با این مؤلفه های مؤثر در اصالت و منطق وجودی است و نحوه بکارگیری آنها در طراحی مسجد می باشد. مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی به بررسی موضوع پرداخته است که منابع گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق مؤلفه های مؤثر در طراحی مساجد امروزه می باشدکه این عوامل برگرفته از مطالعه مفاهیم موجود در نمونه های مؤفق مساجد سنتی بوده است.