مقاله مآثر رحیمی؛ کتابی در تاریخ و رجال هند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: مآثر رحیمی؛ کتابی در تاریخ و رجال هند
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تذکره
مقاله زبان فارسی
مقاله عبدالباقی نهاوندی
مقاله مآثر رحیمی
مقاله هند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانلو علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نفوذ زبان فارسی در هند که از اواخر قرن نخست هجری با حمله مسلمانان ایرانی برای فتح هند آغاز شده بود با استقرار سلسله های حکومتی فارسی زبان و ایرانی در آنجا بیشتر شد و در دوره صفوی به نهایت رسید. در این دوره بسیاری از هنرمندان و شاعران و نویسندگان ایرانی به هند رفتند و در آنجا ساکن شدند و بسیاری از هندیان نیز فارسی آموختند و بدین زبان آثاری پدید آوردند. عبدالباقی نهاوندی یکی از کسانی است که در چهل سالگی به هند رفت و در آنجا مآثر رحیمی را که کتابی است در تاریخ و رجال هند تحریر کرد. در این کتاب به طور ویژه آثار و اخبار عبدالرحیم خان خانان و ویژگی های شخصیتی و حسب و نسب وی، و خدمتکاران و دوستان و شاعران او معرفی شده است و به صورت فرعی مطالبی درباره پادشاهان گذشته-ی هند و نورالدین محمد جهانگیر غازی و سلسله وی نیز وجود دارد. در این مقاله کوشش می شود که این اثر ارزشمند و مولفش معرفی گردد.