سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساحل رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین رسالتی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیر قویدل – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

این روزها توجه زیادی به مطالعه در مورد جایگزینی فرایندهای خمیرسازی که روشهای مناسب با کارایی بالا و درعین حال دوستدار محیط زیست هستند شده است درمیان این روشها برروی استفاده از پسماندهای کشاورزی بعنوان یک ماده خام مناسب و تجدید شونده برای تولید محصولات شیمیایی تاکید زیادی شده است کاه گندم یکی از فراوانترین پسماندهای کشاورزی است که دربسیاری از کشورها برای تولید خمیرهای مشتق شده از سلولز استفده می شود دراین فعالیت اثر پیش تیمار توسط روش انفجار بخار برروی خمیر سازی با کاه گدم تحت فرایند استن – آب شرح داده شده است نمونه هایی از کاه گندم به وسیله روش انفجار بخار دردمای ۱۹۰ و ۲۱۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴ دقیقه و بعد از انجام تیمار با استن – آب با حجم ۱:۱ دردماهای متفاوت ۲۰۰۱۶۰۱۴۰ درجه سانتی گراد و ۶۰ دقیقه به عنوان زمان واکنش ها تیمار داده شده بودند. عمل پیش تیمار به افزایش مقدار لیگنین استخراج شده در خمیرسازی حلال آلی منجر شد.