سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی ریاحی – پژوهشگر مهندسی متالورژی، امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
زهرا منافی – پژوهشگر بیولیچینگ، امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه
محمدحسن حسینی – کارشناس ارشد معادن تفت یزد، معادن تفت یزد
رضا دهقان – مدیر معدن مس دره زار، معدن مس دره زار

چکیده:

در این مقاله لیچینگ کانسنگ دو معدن علی آباد و دره زرشک در استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا چهارتوده کانسنگ (لیچ علی آباد، اکسید علی آباد، لیچ دره زرشک، اکسید دره زرشک) بطور مجزا به زیر یک اینچ خرد و همگن گردیدند. آنالیزهای شیمیایی، مینرالوزیXRFکانسنگهای مذکور نشان داد که عیار مس به ترتیب در نمونه های مذکور ۰٫۴۲ ،۰٫۱۷ ۰٫۱۸ و ۰٫۴۶بوده و بخش اعظم مس موجود در فاز سولفیدی کانسنگهای لیچ علی آباد، اکسید علی آباد، لیچ دره زرشک، اکسید دره زرشک به ترتیب مربوط به کانی کوولیت- کالکوسیت، کالکوپیریت، کالکوسیت و کالکوسیت میباشدپس از انجام آزمایشهای مصرف اسید و نفوذپذیری و آگلومراسیون، فرایند لیچینگ در ۱۶ ستون دومتری به قطر۱۷/۵ سانتیمتر انجام شد. متغییرهای مورد سنجش شامل میزان پاشش محلول اسیدی ( ۶ و ۸ لیتر بر مترمکعب بر ساعت) ، فرایند آگلومراسیون و خردایش(نیم و یک اینچ) بود. میزان استحصال مس با اعمال شرایط مذکور از ۳۸ تا ۸۲ درصد متغییر بود.