سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمدیه کریمی کیا – دانش آموخته جنگل شناسی
جواد سوسنی – استادیاردانشگاه لرستان
نقی شعبانیان – استادیار دانشگاه کردستان
لیلا علی خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگل شناسی

چکیده:

معرفی رستنیهای یک منطقه بطور اختصاصی اهمیت ویژه ای دارد هدف تحقیق حاضرتهیه لیست فلورستیک گونه های گیاهی موجوددرمنطقه میباشد منطقه چشمه برد به مساحت ۴۳۶ هکتارخرم اباد واقع گردیده است درکل منطقه تعداد ۴۶پلات ۲۰۰۰ مترمربعی درقالب یک شبکه ۲۰۰×۵۰۰ بصورت تصادفی سیستماتیک برداشت شد نتایج نشان داد که بیش از۹۰درصد سطح منطقه راتیپ بلوط و ارتفاعات پایین و نقاط پست رستنی های علفی بیشتر ازانواع گیاهان یکساله بخصوص Aegilops spp تشکیل شده اند ازنتایج حاضر میتوان برای برنامه ریزیهای آتی بخشهای اجرایی دراین منطقه استفاده نمود.