سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر شاکریان – دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد- شهرکرد صندوق پستی۱۶۶
حسن ممتاز –
ابراهیم رحیمی –
پویا محمودیان –

چکیده:

باکتری لیستریامونوسیتوژنز کوکوباسیل، گرم مثبت غیرهاگگذار می باشد. میزان و پراکندگی این باکتری در طبیعت زیاد است. این باکتری در انسان و حیوان بیماری زا است و عوارض مختلفی را ایجاد می کند. راه اصلی انتقال این باکتری به انسان از طریق مصرف غذاهای آلوده است.گوشت مرغ و ماهی دو منبع غذایی اصلی و مهم برای انسان به شمار م یرود لذا جداسازی این باکتری از این دو ماده غذایی از نظر بهداشت موادغذایی بسیار مهم است. در این تحقیق تعداد ۱۰۰ نمونه گوشت مرغ و ۱۰۰ نمونه گوشت ماهی از فروشگاه های عرضه مرغ و ماهی در شهرکرد اخذ گردید، این نمونه ها در محیط غنی کننده لیستریا به مدت ۴۸ ساعت غنی شده و سپس بر روی محیط انتخابی لیستریا کشت داده شد و پرگن ههایمشکوک به لیستریامونوسیتوژنز شناسایی گردید و در نهایت به منظور تشخیص قطعی، مورد آزمایشات بیوشیمیایی و میکروبیولوژی قرار گرفت. درپایان از ۱۰۰ نمونه مرغ ۵ نمونه ( ۵%) آلوده به این باکتری شناخته شد و از ۱۰۰ نمونه ماهی این باکتری جدا نگردید. در مقایسه با میانگین جهانیمیزان آلودگی به این باکتری در شهرستان شهرکرد بسیار پائین می باشد ولی رعایت اصول بهداشتی در طبخ غذاها و خط تولید غذاهای از پیش آماده شده الزامی و مهم به نظر م یرسد.