سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلی حاتمی – دانشکده مهندسی فناوری نوین دانشگاه تبریز
کریم عباسیان –
علی رستمی –

چکیده:

از جمله پیشرفته ترین لیزرهای نیمه هادی پمپ الکتریکی می توان به لیزرهای آبشاری چاه کوانتومی اشاره کرد با این حال عملکرد آنها در دمای اتاق هنوز به عنوان یک چالش علمی باقی مانده است به نظر می رسد که با یک تغییر اساسی درناحیه فعال لیزر بتوان عملکرد دمایی آن را بهبود بخشید دراین مقاله یک سیستم نقطه کوانتومی را برای ناحیه فعال لیزر پیشنهاد می دهیم چون درانی ساختارها به علت محدود شدن الکترون در سه راستا از نشر فوتونهای نوری خصوصا در دماهای بالا که جمعیت بیشتری دارند جلوگیری بهعمل می آید برای بدست آوردن گین نوری دریک پروشه نور غیرخطی از معادلات نرخ استفاده شده است.