سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رامین بهزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
علی اصغر ثیاب قدسی – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

دراین مطالعه تعداد ۵۰ عدد مقطع نازک میکروسکپی از خردهای حفاری شده سازند سروک به ضخامت ۹۸ متر در چاه شماره ۰۵ فاز ۱۸ میدان گازی پارس جنوبی تهیه شد، سپس این سازند از نظر تغییرات سنگ شناسی مورد بررسی قرار گرفت تا بتوانیم بخش های مختلف سازند سروک را تعیین نماییم، که پس از مطالعات سنگ شناسی در سازند سروک توانستیم این سازند را به سه بخش تقسیم نماییم، بخش پائینی بخش آهکی مدود و بخش میانی شیل احمدی و بخشبالائی میشریف می باشد، بخش مدود برروی سازند کژدمی به صورت پیوسته قرار دارد و در زیر بخش احمدی قرار گرفته است، بخش احمدی بر روی بخش مدود و در زیر آهک های بخش میشریف قرار گرفته و بخش میشریف برروی بخش احمدی و در زیر دولومیت های سازند جهرم به صورت نا پیوسته قرار گرفته است، در واقع سازند سروک برروی سازند کژدمی به صورت پیوسته و درزیر سازند جهرم به صورت ناپیوستگی فرسایشی قرار دارد(بالاآمدگی سنومانین)، سپس بخشهای زیستی این سازند بر اساس فرامنیفرهای موجود دراین سازند تعیین شد که از پائین به بالا سه بیوزون معرفی شد،بیوزون شماره ۱Troculina-Orbitolia assemblage zone)بیوزون شماره ۲ Hedbergella-) Rotalipora assemblage zoneو بیوزون شماره ۳Nezzazata-alveolina assemblage zone) با توجه به بخشهای زیستی نامبرده سن سازند سروک آلبین- سنومانین و احتمالاٌ تا تورونین در نظر گرفته شد و در نهایت داده های بدست آمده از مقاطع نازک در سازند سروک را با داده های حاصل از نگارهای پرتو گامای سازندی و کلسیمتری به عمل آمده از نمونه های این سازند مطابقت داده شده است