سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود طالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده فنی،تهران
رامین خواجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده فنی،تهران
محمد اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دانشکده فنی،یزد

چکیده:

دراین تحقیق هدف از بین بردن لکه چای به عنوان یکی از نوشیدنی های متداول از روی منسوجات پنبه ای مورد مطالعه قرارگرفته است با توجه به ساختار اروماتیک و قطبی بودن پیگمنتهای رنگی چای به نامهای Thearubigins TRs , Theaflavins TFs از حلالهای مختلف قطبی و همچنین نانوذرات TiO2 تحت تابش و بدون تابش نور UV در شرایط معمول خیس و خشک جهت لکه بری از روی پارچه پنبه ای استفاده شد ارزیابی میزان لکه بری نمونه های مختلف توسط اسپکتروفتومتری انعکاسی انجام گرفت و مقادیر اختلاف رنگ اختلاف روشنایی و میزان شدت رنگ محاسبه گردید. نتایج نشان دادند که دی متیل سولفوکساید DMSO به عنوان حلالی اپروتیک با دارا بودن مقدار بالای ثابت دی الکتریک و گشتاور دو قطبی بیشترین اثر را مابین حلالهای مورد بررسی نشان داد از طرفی دیگر وجود نانوذرات TiO2 در حلال هنگامی که تحت تابش UV قرارگرفت تاثیر لکه بری DMSO را افزایش داد.