سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا مالداربادلی – ساری شرکت مهندسی فرزانگان کاسپین
کیوان رستگارکولایی – تهران دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدعلی شفیعا – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی صنایع تهران
ایمان مالداربادلی – ساری شرکت مهندسی فرزانگان کاسپین

چکیده:

ظهور فناوری اطلاعات منجر به تحول صنایع تولیدی خدماتی شده است که صنعت بیمه نیز به عنوان جزئی از صنایع خدماتی از این امر مستثنی نیست تاثیر فزاینده ابزارهای کاربردی و علمی در فعالیت های مختلف جامعه به ویژه ساختارهای اقتصادی موجب ایجاد تحول و تجدید در نگرش سنتی به موضوع تجارت و بازار می شود دراین بین بیمه روزافزون اینترنت در کشورهای مختلف و اتصال تعداد زیادی از مردم جهان به اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیکی بین افراد و سازمان های مختلف از طریق دنیای مجازی اینترنت بستری مناسب و مساعد برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرد. هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف بسترسازی بیمه الکترونیکی به عنوان الزامی برای صنعت بیمه ایران می باشد دراین تحقیق با روش پیمایشی به بررسی و مطالعه ضرورت و پیامدهای پیاده سازی بیمه الکترونیکی در صنعت بیمه ایران پرداخته می شود.