سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز گرشاسبی – معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
محمد علی فتاحی اردکانی – مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور
مهدی شفقتی – دانشجوی دکترای آب و هواشناسی دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده:

در طول حیات بشر، همواره انسان با حوادث غیرمترقبه ای چونان سیل، طوفان، زلزله و خشکسالی در مبارزه ای بی امان، پیگیر و سخت بوده است. افزایش خسارات جانی و مالی ناشی از سیلابهای مخرب طی دو الی سه دهه گذشته علیرغم پیشرفت علوم و تکنولوژی در زمینه تجهیزات الکترونیک و سیستمهای سریع و هوشمند، این واقعیت را برای محققیق آشکار نموده است که امکان کنترل قطعی و تمام و کمال خسارات ناشی از سیلاب امری غیرممکن و بعضا غیر قابل وصول می باشد. سیلابها جزء جدائی ناپذیر و طبیعی زندگی مردم در کلیه جوامع شهری و روستائی محسوب می شوند. برخی از سیلابها ماهیت فصلی داشته و عمدتا در فصل زمستان یا اوایل بهار مقادیر قابل توجه ای رواناب ناشی از نزولات جوی و ذوب برف به سرعت وارد مجاری رودخانه های جاری در سطح حوزده آبریز می شوند. برخی دیگر از سیلابها، ماهیت دفعی و ناگهانی داشته و به صورت طغیانی از مسیر و کناره های رودخانه به راه افتاده و باعث شسته شدن و فرسایش کلیه موانع موجود بر سر راه خود می گردند. در این تحقیق با روش تحقیق توصیفی میدانی و تهیه مطالب کتابخانه ای سعی بر ارائه مطالبی در زمینه آشنایی با سیل، روشهای مناسب کنترل آن و مدیریت بهینه از ایق موهبت در زمینه مدیریت منابع آب در کشور شده است.