مقاله لزوم نظریه پردازی درباره واقعیت های دورگه در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در جامعه پژوهی فرهنگی از صفحه ۲۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: لزوم نظریه پردازی درباره واقعیت های دورگه در ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واقعیت های دورگه
مقاله ایرانی
مقاله جهانی شدن
مقاله تاثیرپذیری از غرب
مقاله جامعه شناسی ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجداری علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جامعه معاصر ایران در قالب مفاهیم متنوعی مثل وابسته، در حال توسعه، و پیرامونی مقوله بندی شده است. هریک از این مفاهیم حاصل نگاه به جامعه ایران از منظری تئوریک است. این نظریه ها تماس با غرب و دنیای مدرن را لحاظ کرده اند و بر آن اساس ویژگی هایی مثل وابستگی را در جوامع غیر غربی تشخیص داده اند. تاثیرپذیری ایران از غرب سهم مهمی در تحولات جامعه معاصر ایران داشته است و لحاظ آن در تبیین جامعه ایران به بهبود فهم جامعه شناختی ما از جامعه ایران کمک می کند. مفهوم پردازی روبه رویی با غرب به شیوه های متفاوت به شناخت ویژگی های گوناگون جوامعی مثل ایران منتهی می شود. تاکید این مقاله بر لزوم مفهوم پردازی های جدید از تاثیرپذیری و کشف پیامدهای متنوع آن در جامعه ایران است. مقاله حاضر به شکل گیری واقعیت های دورگه در نتیجه فرایند ایرانی جهانی شدن می پردازد.