سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد جباری – فارغ التحصیل کارشناسیارشد از دانشگاه تهران
ابوالفضل روستایی – معاون ذیحساب و مدیر کل امور مالیسازمان بازرسی کل کشور

چکیده:

کمیته واژه شناسی انجمن حسابداران آمریکا در خبر نامه شماره یک، حسابداری را به شرح ذیل تعریف نموده است: حسابداری عبارت است از ثبت، طبقه بندی و خلاصه کردن رویدادهای مالی و غیر مالی بر حسب پول و تفسیر نتایج . حاصل به روشی معنی دار. البته رویدادهایی که دست کم دارای یک ویژگی مالی باشند ۱ در واقع حسابداری یک سلسله فرایندی است که بر اساس آن اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی، در اختیار آنان قرار می گیرد. با توجه به اینکه این نوشتار بر شیوه نگهداری حسابهای دستگاههای اجرایی بخش دولتی تمرکز دارد از این رو در ادامه تعریف حسابداری دولتی، استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بخش دولتی و فوائد آن بیان و در پایان چند نمونه از موارد عدم یکنواختی و یا ثبات رویه در سرفصلهای حسابداری مربوطه ذکر می گردد