سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسن محمدی زارچی – مربی، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان
جواد بابایی خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران

چکیده:

حسابداران وحسابرسان مسوولیت حساس و دشواری درتفسیر مبادلات و ارایه آنها به شکل گزارش های مالی که قابل استفاده برای گروههای ذینفع جهت ارزیابی عملکرد شرکتها دارند. بنابراین انجام اعمال حرفه ای غیراخلاقیشامل ارایه اطلاعات مالی با کیفیت نامطلوب و مقلوب می تواند اعتماد عموم را به حسابداران از بین برده و به حیثیت کل حرفه لطفه وارد سازد. زوال تدریجی اصول اخلاقی که گریبان شرکتهای ، بزرگی همچون انرون ،اندرسون ، ورلدکام ، آ د لفیا , گلوبال کراسینگ ، کوئیست ، و غیره را گرفته ، خسارات وحشتناکی به جامعه تجاری وارد ساخته است. [ ۴]که اهم آنها را می توان بشرح زیر دانست:۱نابودی برخی از شرکتهای بزرگ دنیا ودرپی آن از بین رفتن ثروت سهامداران؛ ۲بیکاری ناگهانی صدها هزار مردم بدون اطلاع قبلی و بدون پرداخت پاداش پایان خدمت؛۳از دست رفتن اطمینان به اطلاعات مالی منتشر شده شرکتها؛ ( ۷] (کوپلند، ۲۱۲۰۰۶ ][ ۴از دست رفتن اطمینان در مورد بازارهای سرمایه .[ ۹ وقتی شکستهای مالی و انسانی را درجامعه مورد بررسی قرار می دهیم و در جستجوی آن هستیم در می یابیم چهچیزی اشتباه بوده است،متوجه می شویم تنها وجه مشترک این شکستها،رفتار غیر اخلاقی و نقض اخلاق بوده است.حال سئوال این است که اگر قسمت عمده ای از مشکلات حرفه ناشی از بحرانهای اخلاقی می باشد، راه حلکدام است؟و برای اعتلاء رفتار حرفه ای چه باید کرد؟با افزایش توجه جهانی به مبحث اخلاق و نیز اهمیتکیفیت اطلاعات در حرفه حسابداری، در این مقاله سعی شده است تا گوشه ای از موارد لزوم رعایت استفاده از اخلاق حرفه ای وحرفه ای گری درحرفه حسابداری بیان شود.