سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد زارعان – دانشجوی دکتری ژءوفیزیک زلزله شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد
ساعی – رئیس مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی
نظری – رئیس شبکه لرزه نگاری تبریز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

اهمیت خطر زمین لرزه در شهر تبریز با شدت یافتن روندگسترش شهری احساس خطر جدی برای بروز بحران حاصل از رخداد زمین لرزه ها احساس می شود کنار سامانه های واکنش سریع کنترل بحرانهای پس از رخداد زمین لرزه بایستی سامانه ای هشدار سریع طراحی و نصب گردد تا حوادث در حین رخداد نیز کمینه گردد برای انجام این کار بایستی تخمین فوری از پارامترهای چشمه زمین لرزه در چند ثانیه اول در یافت موج p را داشته باشیم دراین مقاله به سامانه های هشدار سریع و تاریخچه آن خواهیم پرداخت بطور کلی انواع سامانه ها به دو روش تعیین پیشاپیش و تخمین از روی موج p تقسیم می شوند در سامانه تعیین پیشاپیش ایستگاههای لرزه ای بین چشمه های احتمالی شناخته شده زمین لرزه و سایت ساختگاههای موردنظر قرار دارد. سامانه نوع دوم خود به دو قسمت ناحیه ای و در سایت تقسیم بندی می شود.