سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمد ادهم هاشمی – کارشناس فنی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، قرب قائم قرارگاه سازند
عبدالعزیز نجفی – کارشناس فنی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، قرب قائم قرارگاه سازند
احسان کوچکی – کارشناس فنی موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان، قرب قائم قرارگاه سازند

چکیده:

امروزه یکی از ابزارهای سیاسی و اقتصادی در دنیا، تامین بودن یک کشور از لحاظ انرژی مورد نیاز، برای پیشرفت ودسترسی به اهداف آن کشور می باشد. لزوم استفاده حداکثری از سرمایه های عظیم منابع هیدروکربوری، مستلزم اتخاذراهکارهای مناسب در مدیریت صحیح تولید، ذخیره سازی، مصرف و صادرات است که در ایران به امر ذخیره سازی توجهکافی نشده است. مخازن استراتژیک نفت خام در مواقع بحرانی، پشتیبان و تامین کننده انرژی کشور و همچنین باعث ارتقاینقش موثر در بازار جهانی نفت خام، اجرای سیاست های پدافند غیرعامل، آمایش سرزمینی، تضمین امنیت ملی کشورو ارتقای ظرفیت ذخیره سازی نفت خام کشور خواهد شد. وجود تقاضاهای فصلی و نوسان شدید مصرف گاز، ضرورت تعمیرچاه های تولید، تاسیسات و پالایشگاه ها، خطوط انتقال گاز و پیش بینی وقوع حوادث غیر مترقبه طبیعی همچون سیل و زلزلهاز مهمترین ضرورت های ایجاد مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی است. با توجه به جایگاه ویژه ایران بعنوان دومیندارنده ذخیره گاز دنیا و یکی از کشورهای محوری تامین کننده نیازهای گازی دو دهه آینده اروپا، اما هیچگونه طرحذخیره سازی استراتژیک گاز به مرحله بهره برداری نرسیده است. بنابراین ذخیره سازی یکی از نقاط ضعف مدیریت انرژیکشور محسوب می شود. در این مقاله لزوم ذخیره سازی استراتژیک نفت و گاز از دیدگاه های مختلف سیاسی، اقتصادی،بهره برداری، زیست محیطی و … مورد بررسی قرار گرفته است. ذخیره سازی نفت و گاز از جنبه های مختلف، ضرورتیاجتناب ناپذیر در کشورمان است که علی رغم تمامی مشکلات موجود بایستی هر چه سریعتر این لزوم به مرحله اجرا برسد.