سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدحبیب مرتضوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
منوچهر صدریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
رسول جلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی

چکیده:

با توجه به تاکید برنامه پنجم توسعه مبنی بربرنامه ریزی برای تحقق شاخصهای اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادراتمحصولات و خدمات مبتنی بر فناوریهای پیشرفته سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری نسبت سرمایه گذاری خارجی درفعالیت های علم و فناوری به هزینه های تحقیقات کشور و تعداد شرکت های دانش بنیان و تلاش به منظور دستیابی به جایگاه دوم منطقه دراین زمینه تاپایان برنامه ضرورت توجه به اقتصادهای برپایه دانش بیش از پیش احساس می شود نامگذاری سال ۱۳۹۰ به نام سال جهاد اقتصادی نیز سراغاز ورود به تحولی عمیق درایجاد ثروت و توسعه اقتصادی است که ابعاد گسترده ای دارد بی شک یکی از راه های رسیدن به تحول مدنظر پانهادن به بازارهای دانشی و یادگیری شیوه های جدید ثروت آفرینی از طریق توجه به ایجاد دانش به عنوان عامل اصلیرشد و ایجاد ثروت است آنچه دراین نوشتار مورد بحث قرار گرفته است بررسی ابعاد مختلف اقتصاددانش محور و لزوم حرکت به سمت آن به منظور تحقق اهداف جهاد اقتصادی و باتاکید براهمیت فناوری اطلاعات دررسیدن به این هدف است.