مقاله لزوم توسعه فناوری ارتباطات خودرویی در کشور بر اساس یک نقشه راه فناوری و انتخاب متدولوژی تدوین نقشه راه فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۴۹ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: لزوم توسعه فناوری ارتباطات خودرویی در کشور بر اساس یک نقشه راه فناوری و انتخاب متدولوژی تدوین نقشه راه فناوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه راه
مقاله نقشه راه فناوری
مقاله متدولوژی
مقاله فناوری ارتباطات خودرویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبالیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ورنکشی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله به متدولوژی تدوین نقشه راه توسعه فناوری ارتباطات خودرویی در کشور پرداخته می شود. با توجه به پراکنده بودن دانش و شناخت موضوع در کشور، لازم است روشی نظام مند جهت تجمیع، ساختاربخشی و تجزیه و تحلیل این خرده دانش ها برای ترسیم آینده فناوری کشور در زمینه ارتباطات خودرویی بکار گرفته شود. روشی که علاوه بر در نظر گرفتن روندهای فناوری جهانی، به مسائل ویژه حمل و نقل کشور نیز توجه داشته و جهت گیری مناسبی جهت بهبود معضلات ویژه ایران، نظیر مساله ایمنی جاده ای داشته باشد. در این مقاله، در ابتدا به کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه فناوری پرداخته، مزایای آن تشریح و الگوهای عمومی آن شناسایی شده است. همچنین در این بخش یک مدل مفهومی برای توسعه نقشه راه فناوری ارائه شده است. سپس انواع روش های توسعه نقشه راه فناوری شناسایی و بررسی شده است و بر اساس معیارهایی متد پیشنهادی برای پروژه ارتباطات خودرویی ارائه شده است. در بخش آخر روش S-Plan به عنوان روش انتخابی مورد تشریح بیشتر قرار گرفته و خصوصیات و شیوه انجام آن با جزئیات بیشتر ارائه شده است.