سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید اسمعیل زائی – عضو هیأت علمی و مدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلا
مریم کریمیان بستانی – عضو هیأت علمی و مدیرگروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلا
موسی اسمعیل زایی – عضو هیأت علمی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

بر پایه تعریف یونسکو، ژئوپارک Geopark یک محدوده جغرافیایی است که دارای چند پدیده زیبا و خاص زمین شناسی است که در آن محدوده ممکن است جاذبه های گوناگونی از قبیل جاذبه های طبیعی، فرهنگی، هنری و تاریخی قابل توجهی وجود داشته باشد که در کل بر روی توسعه اقتصادی آن منطقه تأثیر ب هسزایی دارد. یکی از اهداف سودمند ژئوپارک تشویق و برانگیختن انگیزه جهت فعالیت های اقتصادی و توسعه پایدار است و پیش نیاز هر ژئوپارک موفق ایجاد برنامه و چارچوب مدیریتی است در این مقاله سعی شده با توجه به اینکه ژئوپارک قشم اولین ژئوپارک ایران و خاورمیانه در شبکه ژئوپارکهای یونسکو ثبت شده است با مروری بر نوع و عملکرد سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS و لزوم توسعه آن در جهت مدیریت ژئوپارک قشم بصورت کلی و بصورت ویژه نقش سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در مدیریت بحران ژئوپارک قشم را بررسی کند.