سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صیاد اصغری سراسکانرود –
بتول زینالی –

چکیده:

مخاطرات طبیعی رویدادهای تهدید کننده ای هستند که توان ایجاد خطر برای فضاهای فیزیکی و اجتماعی را دارند زمانی که تکرار سریع این رویدادها منجر به تاثیر گذاری شدیدی درجامعه و یا ساختارها می شود این رویدادهای طبیعی به بلایای طبیعی تبدیل می شوند اهمیت حیاتی مقابله با خطرات طبیعی از سالهای ۱۹ه۸۰ با فعالیت های کمیته IDNDR دهه جهانی برای کاهش مخاطرات طبیعی بازشناخته شد از آن پس رشته های مختلف علمی هرکدام در پی یافتن راهکاری برای شناخت کاهش و یا از بین بردن بلایای طبیعی برامدند دراین بین ژئومورفولوژی و ژومورفولوگها می توانند با شناخت و مدیریت بلایای نقش بسیار مهمی را دراین امر ایفا بکنند لذا تحقیق حاضر بر آن است که تا با استفاده از روشهای بنیادی – کاربردی نقش ژئومورفولوژی را در جلوگیری از بلایای طبیعی مورد ارزیابی قرار دهد زیرا اغلب فرایندهای ژئومورفولوژیکی در شرایط عادی خود را بروز نمی دهند و بصورت مخفی باقی می مانند ولی در شرایط مناسب باعث بروز حوادث ناگوار می گردند.