سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی ضامن راحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان
کرمعلی رحمانی – کارشناسی ارشد زمین شناسی

چکیده:

بستر اجرای تمام طرحهای آبخیزداری محیطهای زمین شناسی می باشد . بنابراین هر چه از ویژ گیهاوخصوصیات این محیطها آگاهی کامل داشته باشیم به همان نسبت در اجرای آن طرحها موفق تر خواهیم بود . توجه به مسائل زمین شناسی حوزه های آبخیز مانند شناخت سازندهای زمین شناسی ، آگاهی از خصوصیات رسوب شناسی و وضعیت سفره های آب زیر زمینی در مراحل مختلف مطالعاتی ، طراحی واجرایی پروژه های آبخیزداری علاوه بر سازندگان بهتر این سازه ها با حالت طبیعی زمین ، افزایش طول عمر مفید آنها وکاهش خطرات احتمالی ناشی از تخریب آنها به محیط زیست ، باعث تامین مهمترین اهداف آبخیزداری که همان افزایش آب سفره های زیرزمینی ، حفظ منابع آب وخاک – حفظ بازده ملی سرمایه گذاریها با اجرای عملیات مناسب بهبود شرایط زیست محیطی در جهت تحقق توسعه پایدار ،کنترل سلابهای مخرب و…. است ، می شود